Fem digitala trender för 2018. För HR kan digitala lösningar både spara tid och skapa en bättre medarbetarupplevelse.

Balansen mellan att ha tillgång till IT-verktyg, och att konkret kunna använda dem till sin fördel, har länge varit svårt för många organisationer. Nu verkar dock allt fler företag mogna i sitt användande av digitala verktyg.

1. Intern kommunikation, från intranät till interaktiva chatbots

Allt fler går ifrån intranätet där information ligger lagrad, och använder istället chatfunktioner i realtid. Medarbetaren kan enkelt ställa en fråga och få svar direkt i chatten. Sjukanmälningar och ledighetsansökningar kan också skickas in direkt i chatten.

2. Mer micro-learning på individnivå

Alla behöver inte veta allt, och ingen kan lära sig allt. Istället för att hålla workshops på kontorsnivå där alla lär sig samma sak, går nu trenden mot att medarbetaren själv tar initiativ och utbildar sig inom relevanta områden. Det handlar om att lära sig specifika uppgifter i små steg, så kallad micro-learning.

3. Arbetsplatserna blir mer flexibla

Många av oss har uppgifter som kan skötas oavsett var vi befinner oss. Samtidigt har det bland arbetsgivare funnits än rädsla för att låta sina anställda själva bestämma var, hur och när de arbetar. Nu verkar det som att arbetsgivarna  i allt högre grad börjar inse att arbetet inte alltid blir bättre utfört för att man sitter på sin dedikerade plats på kontoret. Precis som trenden med eget ansvar för vidareutbildning, ges arbetstagare nu mer ansvar i sitt dagliga arbete. Det handlar inte om att arbeta åtta timmar per dag, utan snarare att leverera, och orka fortsätta leverera, goda resultat. Flexibla arbetstider och val av arbetsplats underlättar vardagen för många.

4. Använd statistiken för personlig feedback

Genom att analysera data är det möjligt att identifiera informationsgap, flaskhalsar i produktionen och effektiviteten i hur våra arbetsuppgifter utförs. Samtidigt kan teknologin hjälpa oss att prioritera vilka arbetsmoment som kan effektiviseras till allas fördel. Det kan till exempel handla om långsamma system för ärendehantering, eller delar i produktionsflödet som kan standardiseras. Nu verkar utvecklingen gå mot att HR sitter på informationen, som inte bara ska rapporteras, utan med fördel kan användas för att komma med konkreta råd till medarbetarna om hur och var man kan förenkla arbetsprocessen.

5. Låt medarbetarna ha inflytande

Ett steg i att låta medarbetarna forma arbetssättet är att låta dem ha inflytande i vilka lösningar man använder för planering och informell kommunikation i exempelvis en chat. Istället för att försöka få alla att använda samma app, be istället om förslag på appar och verktyg som folk ändå använder.