Lönekartläggning (Accimera)


Från Accimera: Löneanalys på individnivå

Accimera är systemet som hjälper dig att se över er strategiska löneutveckling, bidrar till en mer jämställd verksamhet samt tar fram en lagstadgad lönekartläggning varje år. Accimera förenar er affärsidé och mål med kompetens och kompensation. 

I Accimera beskrivs befattningsområden, nivåer, befogenheter och kompetenskrav för olika roller i din organisation utifrån fasta kriterier. Systemet ger dig tillgång till statistik, rapporter och underlag för analys. Du får koll på er lönebildning och kan ta fram rapporter på såväl företags-, grupp- och individnivå. Accimera hjälper er att följa Diskrimineringslagen krav på årlig lönekartläggning och jämställdhetsplan.

 

Accimera möjliggör:

  • Löne- och kompetenskartläggning samt jämställdhetsplan
  • Sammankoppling av affärsidé och mål med kompetens och kompensation
  • Statistik, rapporter och underlag för analys
  • Identifiering av strategiska och kritiska kompetenser
  • Belöning av kompetenser och beteenden som skapar framgång
  • Jämförelse av utveckling från tidigare år

Från Accimera: Genomsnittslön samtliga medarbetare

 

För mer information, besök www.accimera.se, eller fyll i kontaktformuläret nedan:

Kontakt för mer information