Accimera – lönekartläggning


Välkommen till Accimera – det nya lönekartläggningsverktyget inom Comp & Ben.

Accimera förenklar det strategiska arbetet genom att koppla ihop affärsidé och mål med kompetens och kompensation.
Systemet möjliggör lönekartläggning, kompetenskartläggning och jämställdhetsplan med ett tangent-klick.

Läs mer på www.accimera.se

 

Det här är Accimera:

För många företag och organisationer är lönen den dominerande kostnaden och man kan se ett tydligt samband mellan ett företags:

 • resultat och lönsamhet och medarbetares kompetens och arbetsresultat
 • gemensamma kompetens och totala personalkostnader och varje medarbetares individuella kompetens och lönenivå

Accimera ger affärs- och verksamhetsmässiga vinster för företag att på ett systematiskt sätt identifiera, beskriva och belöna de kompetenser och beteenden som skapar framgång. Accimera är ett verktyg som kopplar samman företagets affärsidé och mål med kompetens och kompensation. Utifrån fasta kriterier beskrivs kompetensområden, nivåer, befogenheter och kompetenskrav för olika roller i organisationer och företag.

 

Målet är att ge företag ett enkelt stöd för att arbeta strukturerat och effektivt med kompetens- och kompensationsfrågor vad gäller:

 • strategi-och planeringsarbete genom att
  • identifiera strategiska och kritiska kompetenser
  • ta fram GAP analys över önskad kompetens och befintlig kompetens
  • ta fram fullständig kompetenskartläggning
 • klassificeringsmodell för ”rätt kompensation” utifrån gemensamma kriterier
  • följa utvecklingen från tidigare år vad gäller kompetens och kompensation
  • att tydliggöra krav på kompetens och utvecklingsmöjligheter
 • arbeta konkret med företagets kompetens- och belöningsstrategi vad gäller
  • ersättningsnivåer kontra lönsamhet
  • lönerevision och lönesättning
 • effektivare arbete enligt Diskrimineringslagen krav på
  • lönekartläggning
  • jämställdhetsplan

 

Accimera hanterar stora informationsmängder och med enkla handgrepp kan användare ta fram statistik, rapporter och underlag för analys. Rapporter kan tas fram på företagsnivå, gruppnivå och på individnivå.