Våra fyra rätt


Vi arbetar tillsammans med våra kunder och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för medarbetarna och bidrar till ökad lönsamhet. Vi gör det genom ”Rätt HR” – ”Rätt Ledarskap” – ”Rätt Kompetens & Kompensation” – ”Rätt Inställning & Arbetssätt”.

 

Rätt HR

Vitavia fungerar som er externa personalavdelning med all kompetens inom HRM som ni behöver. Vi arbetar för att skapa en lönsam personal- och organisationsutveckling hos våra kunder. Vi stöttar dem i att vara attraktiva som arbetsgivare för nuvarande, blivande och tidigare medarbetare.

Rätt Ledarskap

Vi arbetar med att vidareutveckla organisationer och samtidigt stärka varje ledare/medarbetare i det operativa och strategiska arbetet. Vi utgår från affärsverksamheten och kopplar samman verksamhetsmål och ledarskap.

Rätt Kompetens & Kompensation

Vitavia arbetar med ett processinriktat synsätt där kompetensstrategin kopplas direkt till organisationens verksamhetsmål. Vitavias kompetensmodell ger en tydlig struktur över företagets kompetensbehov och kompetenskrav nedbrutet på individnivå. Läs mer om accimera här.

Rätt Inställning & Arbetssätt

Vi hjälper er att tydliggöra och kommunicera mål, visioner, policies och värderingar i er organisation, att se framtiden ur ert och medarbetarnas perspektiv.