Rätt HR


Vitavia fungerar som er externa personalavdelning med all kompetens inom HRM som ni behöver. Vi arbetar för att skapa en lönsam personal- och organisationsutveckling hos våra kunder och vi stöttar dem i att vara attraktiva som arbetsgivare för nuvarande, blivande och tidigare medarbetare.

Extern personalavdelning – Inhyrd personalchef/administratör på plats eller på distans utifrån företagets behov, hel- eller deltid.

Personalfunktionbehovsanalys – Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att identifiera företagets behov och omfattning vad gäller HR-stöd. Vitavia tydliggör nuläget samt de krav och förväntningar som finns på företagets HR-funktion

Personalportfölj – Struktur, ordning och reda vad gäller dokumentationen av företagets HR -rutiner och regelverk. Lättillgängligt för alla.

Rekrytering – Vi genomför hela eller delar av rekryteringsprocesser, på plats i företaget eller på distans.

Kompetens-, begåvnings- och personprofiler – Utvärdering av individers och gruppers starka och utvecklingsbara sidor vid ex. rekrytering, karriärutveckling och teamutveckling.

Outplacement – Stöd i processen i att hitta nytt jobb. Genomförs individuellt eller i grupp.

Krishantering – Utformning av beredskap för krishantering och stöd till ledare och medarbetare i krissituationer.

Avgångssamtal – Strukturerade samtal med medarbetare som slutar för att få en mångfacetterad bild av orsakerna till avgång på företaget

Behovsanalys av HR-funktion