Våra kunder tycker till


Sedan 1995 har vi fått förtroendet att hjälpa våra kunder skapa en lönsam personal- och organisationsutveckling, vilket vi är mycket stolta över. Läs mer om vad några av våra kunder tycker nedan:

 

Vi har samarbetat med Vitavia sedan våren 2015 och de har kraftigt förstärkt våra resurser och vår kompetens när det gäller HRM-frågor. Vitavias konsulter visar ett högt engagemang och hjälper oss med det löpande HR-arbetet, som till exempel anställningsvillkor, avtal, arbetsmiljöarbete och rehabilitering. De förstår våra verksamhetsbehov och fungerar som ett bra stöd till våra chefer i personalrelaterade frågor.

Jag kan varmt rekommendera Vitavia som HR-partner.

Joakim Bergman, VD, Ineko AB

 

Vi har samarbetat med Vitavia i över 15 år. De är vår HR resurs och professionellt stöd i alla typer av HR frågor. Under åren har vi stadigt växt som bolag och bland annat fått ett ökat behov av att driva ett förändringsarbete och implementera en stark värdegrund. I det arbetet har Vitavia varit en kompetent och drivande samarbetspartner. Vitavia är också vår främsta resurs vid rekryteringar. De kvalitetssäkrar kandidater genom begåvnings- och personlighetstester vilket har hjälpt oss att spara både tid och pengar.

Jörgen Persson, VD, AARO Systems AB 

 

Professionell och serviceinriktad HRM-partner som stöttar oss i både HR- och marknadsfrågor. Vitavia har på ett effektivt och snabbt sätt hjälpt oss med rekrytering och tester samt effektiviserat vårt externa marknadsarbete. Vitavias konsulter bidrar med handfasta idéer och konkreta tips och råd.

Vi värdesätter det personliga engagemanget och långsiktiga samarbetet.

Tomas Wikström, VD Applicon